Sindacati Unici

Sindacati Unici (Jedinstveni sindikati), sindikat utemeljen u Trstu 8.V.1945. Bio je ustrojen po jugoslavenskom modelu, a osim zaštite radnika podupirao je priključenje Julijske Venecije Jugoslaviji. 

Bio je izraz masovnih klasnih organizacija kojima je cilj bio indoktrinacija stanovništva radi jačanja nove socijalističke vlasti što se stvarala u Jugoslaviji. Tomu su se suprotstavili Sindacati Giuliani (Julijski sindikati), koje su osnovali nekomunistički partizani pod vodstvom E. Marzarija. S. U. izdavali su u Kopru dvotjednike na tal. jeziku, Ricostruzione (1.X.1946-1.II.1947), za sindikate koparskoga okruga, i La Bandiera dei Lavoratori (21.IV-10.V.1947), za Okružni komitet sindikata za Istru. Za razliku od glasila Talijanske antifašističke omladine Risveglio, ti su dvotjednici, kao i glasila Slovansko-italijanske antifašistične unije (UAIS), L'Istria Nuova (Kopar, 14.X.1945-5.I.1946) i La Nostra Lotta, odgovarali zahtjevima komisije za agitprop KP Slovenije, koja je djelovala u jesen 1945. Sindikati su djelovali u Trstu do studenoga 1954., kad su priključeni tal. sindikatu CGIL.

LIT.: A. Argenti Tremul, La percezione degli Italiani da parte dei nuovi poteri jugoslavi: Capodistria 1945-1956, Tempi & cultura, 2000, 6.
A. Argenti Tremul, Istarska enciklopedija