Bežek, Viktor

Bežek, Viktor, pedagog (Postojna, 10.VII.1860 - Ljubljana, 19.XII.1919). Studirao je klas. filologiju u Beču, zatim u Grazu, gdje je 1890. diplomirao. 

Službovao je u školama u Koruškoj, Gorici, Novome Mestu, Ljubljani i u Kopru na učiteljskoj školi, gdje je bio ravnateljem (1904-09), potom u Gorici do 1915., kada se zbog ratnih nedaća preselio u Ljubljanu. Bio je i članom Zemaljskoga školskoga vijeća za Istru, potom drž. škol. nadzornikom za Goricu. Njegovo gl. djelo Občno vzgojeslovje z dušeslovnim uvodom (Ljubljana 1913-16) nastalo je na novijim pedagoškim temeljima s naglaskom na razvojnom načelu. Utjecao je na razvoj slov. škole u Istri i u Goričkoj.

R. Pišot, Istarska enciklopedija