Bragaldi, Lorenzo Antonio

Bragaldi, Lorenzo Antonio, inkvizitor (Castel Bolognese, 1672 - XVIII.st.). Franjevac konventualac, član Bolonjske provincije, koji je 1704. došao u Kopar za inkvizitora Istre, nakon što je djelovao u Sieni, Adriji i Rovigu. 

U Kopru je službovao sedamnaest mjeseci, potom je prešao u Belluno, nakon čega mu se gubi trag. Sastavio je popis istarskih inkvizitora, od 1546. do svojega dolaska u Kopar 1704. Popis sadrži imena tridesetak inkvizitora, među ostalim i podatak da je u Kopru 1558. tu službu obavljao fra Felice Peretti da Montalto, potonji papa Siksto V. Rukopis se čuva u arhivu piranskoga samostana sv. Franje.

LIT.:  Lj. A. Maračić, Bragaldijev popis inkvizitora, Annales. Series historia et sociologia, 2001, 11, 1 (14).
Lj. A. Maračić, Istarska enciklopedija