Borgia Sedej, Frančišek

Borgia Sedej, Frančišek, nadbiskup (Cerkno, 10.X.1854 - Gorica, 28.XI.1931). Bogosloviju je završio u Gorici, a doktorirao je 1884. u Beču. Goričkim nadbiskupom postao je 1906. 

 

Nakon I.svj. rata odlučno je branio prava Hrvata i Slovenaca, te je došao u sukob s faš. vlastima. Nakon potpisivanja Konkordata 1929. odupirao se i pritiscima Vatikana, koji je u pitanjima važnima za Hrvate i Slovence u Crkvi sve više popuštao traženjima faš. režima. Izdao je Normae (4.IX.1931), kojima je zapovjedio uporabu slov. i hrv. jezika u bogoslužju i osobito u vjeronauku, što je predstavljalo formalnopravni temelj djelovanja slov. dušobrižnika do kapitulacije Italije. Nedugo nakon izdavanja tih naputaka, Vatikan ga je - zbog obrane prava Slovenaca i Hrvata u Crkvi - u listopadu 1931. umirovio.

LIT.: E. Pelikan, Primorska duhovščina pod fašizmom, Ljubljana 2002.
E. Pelikan, Istarska enciklopedija