D'Elia, Francesco (Delija, Frane)

D'Elia, Francesco (Delija, Frane), pedagog i preporoditelj (Rijeka, 12.I.1808 - Premantura, 29.VIII.1887). Nakon završenih teoloških studija, zaređen je 1834. za svećenika. Službu je kratko obavljao u Prnjanima kraj Barbana, a od 1837. bio je župnik u Premanturi. Postigao je i kanoničku čast. 

 

Priključio se hrvatskom narodnom preporodu u Istri. U župničkoj pomoćnoj osnovnoj školi držao je nastavu na hrv. jeziku, uporabu kojega je učvrstio i u premanturskoj crkvi. Izgradio je ondje zvonik, a unutrašnjost crkve opremio oltarom i krstionicom. Imao je bogatu knjižnicu te prirodoslovno-arheološko-numizmatičku zbirku. Pisao je kroniku o događajima u Premanturi.

I. Duda, Istarska enciklopedija