Kučan, Ninoslav

Kučan, Ninoslav, arhitekt (Breza kraj Rijeke, 22.V.1927 - Vidova Gora, 22.VIII.1994). Arhitekturu diplomirao na Tehničkome fakultetu u Zagrebu 1951. Radio je u Skoplju 1951-53., Zagrebu 1953-66., Njemačkoj 1966-70. i potom u Rijeci.