Licul, Gašo

Licul, Gašo, učitelj (Šumber, 22.VIII.1878 - Roč, 1.IV.1923). U Kastvu je polazio učiteljsku pripravnicu, a u Kopru učiteljsku školu. 

Službovao je pola godine u pučkoj školi u Draguću, 8 god. u Lupoglavu i 15 god. u Roču, gdje je bio upraviteljem hrv. škole. U crkvi je bio orguljaš, a u posudionici računovođa. Kada se 1911. dio učitelja odvojio od društva Narodna prosvjeta i utemeljio posebno učiteljsko društvo i glasilo Hrvatska škola, on je bio izabran za predstojnika Narodne prosvjete, a ujedno je uređivao i istoimeni časopis, i to od lipnja 1911. do svibnja 1913.

LIT.: B. Jakovljević, Neki poznatiji ljudi iz dalje i bliže buzetske prošlosti, Istarski mozaik, 1967, 3.
B. Jakovljević, Istarska enciklopedija