Knifić, Neda

Knifić, Neda, antifašistkinja (Senj, 22.XI.1925. - dolina Raše podno Šumbera, 3.V.1944.). Otac joj je imao stolarsku radnju i u potrazi za više posla obitelj se 1930. seli u Banja Luku, ali se četiri godine kasnije vraća u Senj. Tu je Neda završila šest razreda gimnazije, do završetka školske godine 1941./42. kada se s obitelji prebacuje na slobodni (partizanski) teritorij, u selo Zabukovac u krmpotskom kraju. Tu počinje njen aktivni rad za narodnooslobodilački pokret na kulturno-prosvjetnom polju i u političkom radu s omladinom. 

U kolovozu 1942. počinje izvoditi nastavu s djecom iz Zabukovca pa se može reći da je bila prva primorska partizanska učiteljica iako tek kratko vrijeme. Kao aktivna skojevka izabrana je za delegatkinju na Prvom kongresu USAOJ-a u Bihaću 27.-29.XII.1942., a odmah potom je i na pokrajinskoj konferenciji SKOJ-a za Hrvatsku u Slunju (2.I.1943.). Primljena je i u KPJ, a u svibnju 1943. postaje članicom Okružnog komiteta SKOJ-a za Hrvatsko primorje. Početkom 1944. je i članica Okružnog odbora USAOH-a za Hrvatsko primorje, potom novoformiranog Oblasnog komiteta SKOJ-a za Istru i Hrvatsko primorje. Sudjelovala je na prvoj Oblasnoj konferenciji USAOH-a za Istru održanoj na Učki 1.IV.1944. i izabrana za članicu Oblasnog odbora. Bila je posebno zadužena za rad SKOJ-a i USAOH-a u okrugu Pazin (kotarevi Pazin, Poreč, Čepić, Tinjan i Labin). Svoja iskustva u radu s istarskom omladinom iznijela je na drugom savjetovanju SKOJ-a za Istru 22.IV.1944. u selu Krištofići kraj Tupljaka. Na povratku prema pazinskom kotaru zajedno s Albertom Petrcem Bertićem održala je prvomajski govor u selu Ružići na Labinšćini. Dva dana kasnije na putu prema Raši grupu partizana u kojoj je bila zaskočili su njemački vojnici u vrlo nadmoćnom broju. Knifić si je, prema Petrcovom kazivanju, pištoljem oduzela život, a Vlado Car u članku "Poginula je drugarica Neda",objavljenom u Primorskom vjesniku 19.V.1944., ističe da je bila najprije teško ranjena, a zatim si je oduzela život da je neprijatelj ne bi zarobio. Pokopana je na groblju u Sv. Martinu (Martinski).

LIT.: M. Sobolevski, Hrabri umiru uspravno (Prilog za biografiju Nede Knifić), Senjski zbornik, Vol. 16, 1989.
G. Prodan