De Filippi, Ludovico

De Filippi, Ludovico, talijanski mornarički časnik i vojni pilot (Torino, 27.IX.1872. - priobalje Ližnjana, 16.XI.1918.). Završio je Mornaričku akademiju u Livornu, a u talijanskoj ratnoj mornarici (Regia Marina) napredovao je do čina kapetana fregate. 

Godine 1910. postao je i pilot (s dozvolom broj 5) leteći na Farmanu u letačkoj školi u francuskom Mourmelon-le-Grandu. Pilotirao je kasnije i hidroavionima te je jedan od pionira talijanskog zrakoplovstva. Bio je prvi zapovjednik podmorničkog i avijacijskog odjela Ratne mornarice. U Prvom svjetskom ratu zapovijedao je krstaricom Elba. Poginuo je na kraju rata kad je kod Ližnjana, zapovijedajući izviđačkim brodom Cesare Rossarol, naletio na podvodnu minu. Posmrtno je odlikovan Srebrnom medaljom za vojne zasluge.

LIT.: E. Grassi, Eroi e pionieri dell'Ala, Dizionario Biografico dell'Aeronautica Italiana, Milano 1934.
G. Prodan
Posljednja promjena: 10. 8. 2017.