Jurković, Miljenko

Jurković, Miljenko, arheolog, povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor (Zagreb, 26.VIII.1958.). Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1981., gdje je magistrirao 1984. te doktorirao 1990. tezom Romanička sakralna arhitektura na gornjojadranskim otocima