Kobler, Giovanni

Kobler, Giovanni (Ivan), odvjetnik i povjesničar (Rijeka, 22. VIII. 1811 - Rijeka, 2. VII. 1893). Podrijetlom iz Kranjske, školovao se u Rijeci, a u Zagrebu (1829-32) studirao filozofiju i pravne znanosti. U Pešti je (1846) položio specijalistički ispit iz pravno-financijskih predmeta.