Marzari, Edoardo

Marzari, Edoardo, svećenik (Kopar, 28.X.1905 - Trst, 6.VI.1973). Završivši klas. gimnaziju Combi u Kopru ubrzo se istaknuo kao organizator kat. mladeži. Tu je djelatnost morao napustiti zbog dolaska fašizma na vlast te se zaredio.