Marzari, Edoardo

Marzari, Edoardo, svećenik (Kopar, 28.X.1905 - Trst, 6.VI.1973). Završivši klas. gimnaziju Combi u Kopru ubrzo se istaknuo kao organizator kat. mladeži. Tu je djelatnost morao napustiti zbog dolaska fašizma na vlast te se zaredio. 

 

U Kopar se vratio 1935. nakon studija prava u Padovi i na Gregoriani u Rimu te nastavio pastoralnu misiju među mladima. U proljeće 1944. pristao je sudjelovati u Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Istria, u zajedništvu laičkih i komun. snaga, te je postao predsjednikom za tršćansko područje i sjev. Istru. Uhićen je u veljači 1945., a nakon što su ga partizani oslobodili, pobjegao je u Veneciju. U Trst se vratio nakon rata i radio na uspostavljanju demokracije u gradu. Osnovao je podružnice Demokršćanske stranke (Democrazia Cristiana), nekomunističkoga sindikata (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), te udruga Lega Nazionale, Villaggio del Fanciullo, Repubblica dei Ragazzi, Opera Figli del Popolo i dr.

LIT.: L. Pelaschiar, Edoardo Marzari, Sacerdote in terra di confine, Trieste 2003.
L. Decarli, Istarska enciklopedija