Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«

Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, ustanova u kulturi, utemeljena 1994. odlukom Primorsko-goranske županije kao sljednica KPD (Kulturno-prosvjetnoga društva) »Ivan Matetić Ronjgov« (osnovanoga 1978).