Partito Socialista d'Italia

Partito Socialista d'Italia (PSI; Socijalistička stranka Italije), osnovana je 1893. u Reggio Emiliji. Nakon I. svj. rata bila je trećom strankom po broju zastupnika u tal. parlamentu (1919) i s Pučkom strankom (Partito Popolare) činila natpolovičnu parlamentarnu većinu.