Partito Socialdemocratico Italiano

Partito Socialdemocratico Italiano (Talijanska socijaldemokratska stranka), mala tal. stranka koja je djelovala na području Istre, osnovana 1897. u Trstu. Nastala je iz organizacije Lega Sociale Democratica (osnovane u Trstu 1894).