Partito Popolare Italiano

Partito Popolare Italiano (PPI; Talijanska pučka stranka), polit. stranka utemeljena 1919. u Rimu, na poticaj don Luigija Sturza, njezina potonjega vođe. U Istri su popolari (skraćeni naziv za članove PPI) nastavljali predaju Kršćansko-socijalne stranke.