Partito Cristiano Sociale Italiano

Partito Cristiano Sociale Italiano (Talijanska kršćansko-socijalna stranka), nastala u Italiji na poč. XX.st., za pontifikata Pija X., pod utjecajem pov. okolnosti i burnih polit. događaja. Među Talijanima je imala relativno mnogo pristaša. Materijalnu i duhovnu potporu dobivala je od Crkve, a i najvažniji i najagilniji aktivisti bili su tal. svećenici.