Kos, Franc

Kos, Franc, povjesničar (Selca, 24.XII.1853 - Ljubljana, 14.III.1924). Povijest, zemljopis i slavistiku studirao je 1874-78. u Beču, gdje je 1881. doktorirao.