Mezulić, Hrvoje

Mezulić, Hrvoje, publicist i odvjetnik (Pula, 22.XI.1901 – Zagreb, 9.IV.1977). Hrvatsku pučku (Družbinu) školu i njem. gimnaziju pohađao je u Puli, a maturirao u Zagrebu, gdje je potom studirao pravo i polazio Visoku ekonomsku školu. U međuvremenu je služio vojsku u Italiji, odakle je 1922–23. pisao duhovite i zajedljive članke za Našu riječ. Doktorat je stekao 1926., a 1929. u Zagrebu je otvorio odvjetničku pisarnicu.

Bio je zagrebačkim dopisnikom (1924–26) beogradskih Novosti koje je uređivao O. Keršovani. Od jeseni 1939. radio je u Direkciji za vanjsku trgovinu u Beogradu, a u travnju 1941. vratio se kroz Bosnu i Crnu Goru, preko Splita, u Zagreb. Neko se vrijeme skrivao pred vlastima NDH, a do kraja rata bio je pod paskom. Nova ga je vlast 1945. poslala u Rijeku, na čelu komisije za istraživanje ratnih zločina na području Istre. Proučavao je zatečene arhive faš. policije i sudjelovao u radu povjerenstva za razgraničenje s Italijom. Neko je vrijeme bio u diplomatskoj službi u Londonu, 1948. opet u Zagrebu, a 1951. vratio se u Pulu, gdje je do kraja života radio kao odvjetnik, predsjednik Odvjetničkoga zbora Pule i član upravnog odbora Komore. Erudit i poliglot, najznačajniji je kao autor knjige Fašizam, krstitelj i palikuća (1946., pretisak 1997), prvotno navodno tiskane u 10000 primjeraka, no ubrzo i zadugo nedostupne te široj javnosti nepoznate. U njoj na temelju isprava kronološki tumači metode i rezultate potalijančivanja Hrvata i Slovenaca u krajevima koji su poslije I.svj. rata pripali Italiji.

LIT.: T. Arambašin, Dr. Hrvoje Mezulić, osebujni puljski erudit i njegova prešućena knjiga, u: Koliki su te voljeli, moja Pulo!, Pula 1996; isti, Sjećanje na prijatelja dr. Hrvoja Mezulića, Nova Istra, 1996, 3; M. Manin, Predgovor, u: Fašizam – krstitelj i palikuća, Pazin 1997.
B. D. Biletić