Cerovac, Bogdan

Cerovac, Bogdan, kipar (Roč, 7.III.1904 - Mali Lošinj, 3.IX.1969). Školovao se u Pazinu do 1920. ili 1921., kada je cijela obitelj otišla u Ljubljanu. 

Pod utjecajem svojega gimnazijskoga profesora S. A. Šantela (koji mu je usadio i ljubav prema glazbi) nastavio je 1924. školovanje na Likovnoj akademiji u Pragu (prof. Obrovski i prof. F. Thiele). Nakon odsluženja vojske u Kraljevini Jugoslaviji 1929., putovao je po Njemačkoj, Švicarskoj i Francuskoj, a potom je živio i radio u Pragu. Izrađivao je ugl. portrete, na izrazito realističan način, te sitnu dekorativnu plastiku u terakoti i drvu. Sudjelovao je na mnogobrojnim skupnim izložbama u Češkoj, Slovačkoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Nakon II.svj. rata često je dolazio u Istru i Pazin, ali samo kao turist i posjetitelj.

LIT.: G. Labinjan, Bogdan Cerovac, akademski kipar, u: Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899-1999, Pazin 1999.
R., Istarska enciklopedija