Meteorologija

Meteorologija, znanost o procesima koji se događaju u atmosferi. Početni zamah doživjela je tijekom XVII. st. otkrićem fizičkih zakona koji djeluju u atmosferi te otkrićem osnovnih meteor. instrumenata kojima su se mogli izmjeriti pojedini meteorološki elementi, u prvom redu temperatura i tlak zraka. Tijekom XIX. st., tehnološki napredak omogućio je jeftiniju proizvodnju meteor. instrumenata, koji su se počeli koristiti u institutima i novoosnovanim meteorološkim stanicama u većim eur. gradovima. Već od samih početaka meteorologija je našla svoju primjenu i na području Istre, osobito u razvoju pom. prometa. Pol. XVIII. st. usavršavaju se meteor. instrumenti i širom Europe osnivaju se prve prave meteorološke stanice na kojima se sustavno mjere i zapisuju svi najvažniji meteor. podatci.