Rigo, Leonardo

Rigo, Leonardo, slikar, graver (Udine, 11.VIII.1846. - Udine, 10.V.1915.). Izradio zidne slike u više furlanskih crkava te nekoliko oltarnih pala.