Marčelja, Dušan

Marčelja, Dušan, dirigent (Materija kraj Sežane, 28.II.1908. - Opatija, 6.XII.1990.). Studij klavira započeo je na Konzervatoriju u Trstu, a završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1932.