Marčelja, Dušan

Marčelja, Dušan, dirigent (Materija kraj Sežane, 28.II.1908. - Opatija, 6.XII.1990.). Studij klavira započeo je na Konzervatoriju u Trstu, a završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1932. 

 

Godine 1934.-42. bio je u Vinkovcima gimnazijski profesor i zborovođa Pjevačkoga društva »Reljković«, potom 1943.-45. predavao na Učiteljskoj školi u Sarajevu te vodio glazbenu školu i zbor Radio Sarajeva. Bio je 1940.-48. korepetitor i zborovođa u riječkoj Operi. U Puli je od 1948. dirigirao operetnim izvedbama u Istarskom narodnom kazalištu, predavao na Učiteljskoj te Muzičkoj školi na kojoj je 1949.-59. bio i direktor. Nakon toga 1959.-77. ponovno je u Rijeci radio u Operi Narodnoga kazališta »Ivan Zajc« te vodio zborove Jedinstvo i Fratellanza.

Lada Duraković, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 30. 4. 2019., L. Duraković