Gorlato, Achille

Gorlato, Achille, učitelj, etnograf i kult. povjesničar (Pula, 8.XI.1891 - Venecija, 28.X.1981). Završio je učiteljsku školu u Kopru, a do 1918. iskazivao je naklonost iredentizmu, zbog čega su ga austr. vlasti pomno nadzirale.