Fuscus, Palladius

Fuscus, Palladius, humanistički pisac i pedagog (Padova, 1450 - Kopar, 18.X.1520). Studirao je u Padovi, Firenci i Rimu (studia humanitatis). Radio je kao učitelj (magister) u Šibeniku 1475-80., zatim u Trogiru do 1493., Zadru do 1516. te do smrti u Kopru.