Fuscus, Palladius

Fuscus, Palladius, humanistički pisac i pedagog (Padova, 1450 - Kopar, 18.X.1520). Studirao je u Padovi, Firenci i Rimu (studia humanitatis). Radio je kao učitelj (magister) u Šibeniku 1475-80., zatim u Trogiru do 1493., Zadru do 1516. te do smrti u Kopru. 

 

U svim tim gradovima uspostavljao je veze s mjesnim humanističkim piscima (Juraj Šižgorić, Koriolan Ćipiko, Pietro Paolo Vergerio), šireći svoje i njihove obzore, a dopisivao se s mnogobrojnim tal. humanistima. U nekim je gradovima obnašao i druge javne dužnosti (sudac i kancelar). U Zadru je napisao djelo nepretenciozna karaktera De situ orae Illyrici (Rim 1540), pregled topografije i ant. izvora o ist. obali Jadrana, koji se temelji na dobru poznavanju građe i zemljopisa. Ivan Lučić ponovno ga je objavio u prilogu svoga djela De Regno Dalmatiae et Croatiae (Amsterdam 1666), polemizirajući s nekim Fuscovim tvrdnjama.

LIT.: M. Kurelac, Paladije Fusko - Palladius Fuscus, život i djelo, u: Fusko, Opis obale Ilirika, Zagreb 1990.
R. Matijašić, Istarska enciklopedija