Glax, Julius

Glax, Julius, liječnik i balneolog (Beč, 11.III.1846. - Opatija, 9.VIII.1922.). Medicinu je studirao u Innsbrucku, Beču i Grazu (diplomirao 1871). Najprije je radio u Grazu, a zatim u Rogaškoj Slatini (1875-87). U međuvremenu je postao docentom, a 1880. izabran je za sveučilišnog profesora. 

Za prvoga posjeta Opatiji 1885. prepoznao je mogućnosti klimatskoga liječenja. S Theodorom Billrothom izradio je 1887. plan razvoja lječilišnoga turizma. Otada je bio glavni liječnik u Opatiji, te je uvelike pridonio razvitku morskoga klimatskoga lječilišta i jednog od najpoznatijih ljetovališta Austro-Ugarske Monarhije. Sudjelovao je u planiranju i izgradnji vodovoda, kanalizacije, spalionice i tramvaja. U Opatiji je organizirao IV. kongres austrijskih balneologa (1904) i IV. međunarodni kongres za talasoterapiju. Napisao je nekoliko priručnika balneologije i fizikalne terapije, objavio brojne radove u medicinskim stručnim časopisima te sam ili u koautorstvu nekoliko vodiča za lječilišne goste (1888-1918), prevedenih na više jezika.

LIT.: A. Muzur, Kako se stvarala Opatija, Prilozi povijesti naseljavanja, grada i zdravstvenog turizma, Rijeka 1998.
R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE