Ugrin, Marija

Ugrin, Marija, etnologinja (Rovinjsko Selo, 25.IV.1940 - Rovinjsko Selo, 21.VI.1987). Studij etnologije i psihologije završila je 1968. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.