Frausin, Luigi

Frausin, Luigi (pseud. Aristide, Franz, Franzile, Gigi, Miramare), političar (Milje, 21.VI.1898 - Trst, 1.XII.1944). Djelovao je u socijalist. pokretu, bio članom KP Italije (od 1921. i njezina CK) te jednim od osnivača KP u Miljama. Boravio je u Austriji, Luksemburgu i Francuskoj. Ilegalno se vraćao u Trst i Istru. 

Uhićen je 1931. i osuđen na 12 godina zatvora. U jesen 1943. u Miljama je organizirao prve partiz. skupine. Zauzimao se za suradnju svih antifašista. Iako je podupirao prava Slovenaca i Hrvata, u pitanju granica s Italijom priklonio se tršćanskom Odboru nacionalnog oslobođenja (Comitato di Liberazione nazionale) te se protivio zahtjevima Osvobodilne fronte; o tim je pitanjima raspravljao s G. Dimitrovim i P. Togliattijem. Izdan je i uhićen 28.VIII.1944., te je mučen i umoren u Rižarni. Nakon njegova uhićenja produbio se raskol između tal. i slov. antifašista. Posmrtno mu je dodijeljena zlatna medalja Republike Italije za vojne zasluge (1957).

LIT.: P. Sema, Luigi Frausin, Natale Kolarič, figli di Muggia operaia, dirigenti del PCI, eroi della Resistenza, Trieste 1972.
G. Bajc, Istarska enciklopedija