Melodije Istre i Kvarnera

Melodije Istre i Kvarnera (MIK), festival zabavne glazbe, utemeljen 1964. kao Natječaj Melodije Kvarnera, a 1969. nazvan je svojim današnjim imenom. Festival nije djelovao 1987–92., a nije održan ni 2001. Temelji se na njegovanju glazbenog izričaja istar. ljestvice i čakavskoga narječja s područja Istre, Kvarnera i sjevernojadranskih otoka. Održava se svake godine u lipnju, i to kao putujući festival u desetak mjesta Istre i Kvarnera. Potkraj 1963. raspisan je natječaj kojim se željelo potaknuti mlade i još neafirmirane skladatelje, tekstopisce, zabavnoglazbene i druge stvaraoce. Iako je natječaj bio otvoren i tekstovima na tal. jeziku, tada na njega nije stigao niti jedan takav rad. Stručni sud odabrao je 18 skladbi.