Kramar, Janez

Kramar, Janez, povjesničar i muzealac (Ljubljana, 6.V.1911 - Kopar, 12.IV.2002). Diplomirao je povijest i geografiju u Ljubljani 1940.