Brajša, Ćiril

Brajša, Ćiril, skladatelj (Pazin, 26.III.1889 - Zagreb, 22.XII.1977). Sin Matka Brajše Rašana. Nakon položene mature u klas. gimnaziji u Pazinu, studirao je pravo u Beču i Zagrebu, gdje je i doktorirao.