Brajša, Ćiril

Brajša, Ćiril, skladatelj (Pazin, 26.III.1889 - Zagreb, 22.XII.1977). Sin Matka Brajše Rašana. Nakon položene mature u klas. gimnaziji u Pazinu, studirao je pravo u Beču i Zagrebu, gdje je i doktorirao. 

Djelovao je kao odvjetnik 1919/20. u Gornjoj Stubici, 1920-30. u Karlovcu te 1930-53. u Zagrebu. U glazbi samouk, Brajša je prvu poduku dobio od oca, koji ga je usmjerio na skupljanje istar. nar. napjeva i vođenje pjevačkih zborova. Kao učenik pazinske gimnazije pripadao je skupini mladeži okupljene oko redovnika Fridolina Stöckla, koji ga je podučavao u glazbenoteoretskim disciplinama i sviranju orgulja. Za studija u Zagrebu vodio je tamburaški zbor Djetićkog društva. Bavio se skladanjem pretežito crkv. zbornih skladbi.

L. Duraković, Istarska enciklopedija