Gržinić, Vjekoslav

Gržinić, Vjekoslav, skladatelj (Ika, 5.IV.1932 - Rijeka, 29.I.1970). Violinu je učio u Rijeci, a diplomirao na glazbenoj akademiji u Ljubljani, gdje je završio i poslijediplomski studij.

God. 1951-56. bio je voj. glazbenik, a od 1956. violinist u orkestru Riječke opere te nastavnik na Glazbenoj školi »Ivan Matetić Ronjgov«. Svoj je izraz temeljio na tradiciji rodnoga kraja, unoseći u djela obilježja istar. glazb. folklora, istodobno ga obogaćujući stečevinama suvremenoga glazb. izraza. Najistaknutija su mu djela simfonijska poema Jama (1959), baletna fantazija San (1962), Koncert za fagot i orkestar (1963), Bodulski tanci za fagot i glasovir (1964), kantata Ojađeno zvono(1969) te mnoge zborske skladbe i solo pjesme.

L. Duraković, Istarska enciklopedija