Boljunština

Boljunština, geografsko-pov. naziv za područje ist. dijela sr. Istre, sa središtem u Boljunu, prema upravnoj podjeli većim dijelom na području općine Lupoglav. Obuhvaća brežuljkasto područje između Boljuna, Paza, Lupoglava, Vranje i Katuna, te plodno Boljunsko polje, odn. slijevno područje Boljunšćice. Glavna su naselja pov. feudalni kašteli na uzvisinama, međusobno povezani brdskim cestama.