Zović, Mirko

Zović, Mirko, agronom (Brajkovići kraj Pazina, 14.VII.1940 - Pula, 22.II.2002). Gimnaziju je pohađao u Pazinu te 1961. završio studij na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu, kao najmlađi agronom tih godina. 

Zaposlio se u Poljoprivredno-prehr. kombinatu Pazin (potonji Puris - Pazin), gdje je 1968-95. bio generalnim direktorom, a od 1995. savjetnik generalnog direktora. Cijeli radni vijek posvetio je razvoju poljoprivrede, posebno stočarstva (govedarstva i peradarstva) u Istri. Kao uspješan gospodarstvenik razvio je Puris u najveći poljop. kombinat u Istri po broju zaposlenika i vrijednosti proizvodnje (1991). Dao je velik doprinos razvitku proizvodnje mesa peradi i mesnih prerađevina, posebno purana, u kojoj je Istra bila vodeća regija u državi, a po obuhvatu tehnoloških cjelina (rasplodno jato, stočna hrana, proizvodnja i prerada mesa) prepoznatljiva i u eur. okvirima. Bio je društveno i politički aktivan, član čelnih organa drž. i regionalnih strukovnih udruženja, predsjednik općine Pazin.

I. Rusac, A. Milotić, Istarska enciklopedija