Schiffrer, Carlo

Schiffrer, Carlo, povjesničar i geograf (Trst, 10.IV.1902 - Trst, 8.II.1970). Nakon školovanja u Trstu diplomirao je na Sveučilištu u Firenci obranivši rad Origini dell'irredentismo triestino (1925). Od 1928. kao profesor na gimnaziji u Trstu pripremao je udžbenike iz zemljopisa.