Haus, Anton

Haus, Anton, austroug. admiral  (Tolmin, 13.VI.1851 - Pula, 8.II.1917). God. 1869. stupio je u austrougarsku ratnu mornaricu. Završivši Pomorsku akademiju u Rijeci na njoj je bio starješinom klase pitomaca i predavačem oceanografije (1886-90).