Haus, Anton

Haus, Anton, austroug. admiral  (Tolmin, 13.VI.1851 - Pula, 8.II.1917). God. 1869. stupio je u austrougarsku ratnu mornaricu. Završivši Pomorsku akademiju u Rijeci na njoj je bio starješinom klase pitomaca i predavačem oceanografije (1886-90). 

Od 1874. u više navrata službovao je u Puli: 1908. kao pomoćnik lučkog admirala, a 1910. i 1911-12. kao predsj. Mornaričko-tehničkog odbora. Bio je zapovjednik ratne mornarice od 1913., kada je zapovjedništvo preneseno iz Beča u Pulu, sve do iznenadne smrti. God. 1916. bio je promaknut u čin velikog admirala (Grossadmiral), najviši čin austroug. ratne mornarice. Pokopan je na Mornaričkome groblju, a 1925. njegovi posmrtni ostatci premješteni su u Beč. Posmrtno je dobio odličje zapovjednika Reda Marije Terezije. Autor je priručnika Grundzüge der Ozeanographie und Maritimen Meteorologie (1891).

LIT.: P. G. Halpern, Anton Haus: Österreich-Ungarns Grossadmiral, Graz - Wien - Köln 1998.
B. Dobrić, Istarska enciklopedija