Societa' politica istriana

Società politica istriana (SPI, Istarsko političko društvo), istarska tal. politička stranka, poznata i kao Partito liberalnazionale. Utemeljena je na inicijativu Francesca Costantinija 1884. u Pazinu, gdje je tal. elita upućivala na potrebu polit. organiziranja.