Unione, L'

Unione, L', polumjesečnik koji je izlazio u Kopru od 9.X.1874. do 25.IX.1881., s podnaslovom Cronaca capodistriana bimensile. Do 25.III.1875. tiskan je u Trstu, potom u Kopru. Izdavač i urednik bio je Domenico Manzoni (1844-91). Izlazio je naizmjence s polumjesečnikom La Provincia dell'Istria, pa su zajedno činili svojevrstan tjednik.