Unione, L'

Unione, L', polumjesečnik koji je izlazio u Kopru od 9.X.1874. do 25.IX.1881., s podnaslovom Cronaca capodistriana bimensile. Do 25.III.1875. tiskan je u Trstu, potom u Kopru. Izdavač i urednik bio je Domenico Manzoni (1844-91). Izlazio je naizmjence s polumjesečnikom La Provincia dell'Istria, pa su zajedno činili svojevrstan tjednik.

Donosio je književne, povijesne, pedagoške i biografske članke, nešto slabije razrađene od onih u komplementarnom časopisu. Bilo je malo stalnih suradnika, a većinu je članaka uređivao sam Manzoni. Među autorima ističu se G. Cobol, A. Tommasich (G. Pusterla), G. Vatova. Časopis je, iako prikriveno, bio izrazito iredentistički orijentiran, osobito od 1877. Naklada je tri puta bila plijenjena. Autori su se bavili i pitanjem žena, te ih poticali na modernizaciju i preuzimanje veće uloge u društvu.

LIT.: C. Colli, Catalogo analitico della stampa periodica istriana (1871-1879), III, Fiume - Trieste 1986.
Lj. Vrabec, Istarska enciklopedija