Nazor, Ivo

Nazor, Ivo, liječnik, neuropsihijatar (Split, 22.VI.1926. - Pula, 7.X.2004.). U rodnom je gradu završio osnovnu školu i niže razrede gimnazije. Maturirao je 1944. na zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji. Nakon Drugog svjetskog rata, 1945., upisuje medicinu u Zagrebu. Diplomirao je 1952. , a nakon stažiranja i odsluženja vojnog roka, dolazi u Dom zdravlja u Poreču, gdje 1953.-56. radi kao liječnik opće prakse.