Klarić, Josip (Pino)

Klarić, Josip (Pino), pjesnik i prozaik (Gračišće, 7.III.1952.). Osnovnu školu završio je u Gračišću, a srednju u Pazinu. Stanuje u selu Marcani na Gračašćini. Pisanjem se počeo baviti 2010. Piše poeziju i prozu na hrvatskome književnom jeziku i na gračaškome čakavskom idiomu (gracaskoj cakavici).