Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži

Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži, međunarodni glazb. kamp koji u Grožnjanu djeluje u ljetnim mjesecima (od lipnja do rujna). Osnovala ga je 1969. Međunarodna federacija Muzičke omladine (Fédération Internationale des Jeunesses Musicales), sa sjedištem u Bruxellesu, u suradnji s Muzičkom omladinom Hrvatske. Od 1992. kulturni centar isključivo je projekt Hrvatske glazbene mladeži (HGM).