Glavinić, Sebastijan

Glavinić, Sebastijan, crkv. prelat i putopisac (Pićan, 18.I. 1632 - Slovenske Konjice, 5.XII.1697). Potječe iz obitelji koja se iz Glamoča doselila u Istru, bježeći pred Osmanlijama. Školovao se na Trsatu, gdje je stupio u franjevački red. Teologiju je studirao u Grazu, Beču i Trnavi. 

 

Za svećenika je zaređen 1660. Bio je dvorskim kapelanom te kao prevoditelj i duhovnik putovao u Moskvu, a potom bio ruskim tumačem na bečkom dvoru. God. 1690. imenovan je senjsko-modruškim biskupom. Stolovao je na Trsatu, a nastojao je da se njegova biskupija otrgne od ug. primata i pripoji dalmatinsko-hrvatskomu primasu u Splitu. Pisao je na lat. jeziku. Autor je putopisa o Moskvi Relatio de rebus moscoviticis, u kojem je dao prikaz polit., gosp. i vjerskih prilika u Rusiji. Po naredbi Beča 1695. pohodio je svoju biskupiju te sastavio izvješće Brevis et compendiosa duorum Comitatuum Regni Croatiae Licae et Corbaviae descriptio, u kojem donosi zemljopisne, povijesne i kulturne podatke o tim krajevima.

J. Bilić, Istarska enciklopedija