Lasciac, Alois (Luigi)

Lasciac, Alois (Luigi), austrougarski drž. službenik (Gorica, 19.VII.1858 - Trst, 21.XII.1939). Podrijetlom iz furlanske obitelji, diplomirao je pravo u Beču.

 

Karijeru u različitim okružnim kapetanatima c. i k. Austrijskoga primorja počeo je 1881. Obnašao je dužnost kapetana u Poreču 1896-1902. Bio je i savjetnikom (1905) i dopredsjednikom (1917) tršćanskoga Namjesništva. U I. svj. ratu bio je na čelu Odbora za pomoć izbjeglicama s juga (Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden) u Beču. Predsjednikom novoosnovanoga Zemaljskog upravnog odbora Istarske markgrofovije (Landesverwaltungskommission der Markgrafschaft Istrien) bio je imenovan 3.IV.1916. Vrativši se u Istru posebno se isticao u organizaciji humanitarne pomoći za izgladnjelu pokrajinu. O vlastitu je trošku 1939. objavio knjigu uspomena. Bio je brat poznatijeg Antona Lasciac Beya, arhitekta palače Khediva u Kairu.

LIT.: A. Lasciac, Erinnerungen aus meiner Beamtencarrière in Österreich in den Jahren 1881-1918, Trieste 1939.
B. Mader, Istarska enciklopedija