Međunarodna glazbena tribina

Međunarodna glazbena tribina, manifestacija utemeljena 1963. u Opatiji. Pod nazivom Jugoslavenska muzička tribina predstavljala je godišnju produkciju jugosl. republika, djelujući pod pokroviteljstvom savezne i republičkih radijskih mreža.